Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1401 Pisarz: 11 Numer roty: 170
Testes. Item testes ducit Jacussius Jaroslawsky contra Slawkonem kmethonem domini Geczczensis: primus Macczecz Poytrowsky, secundus Nicolaus Sczepowsky, tercius Michael Dzysszelewsky, quartus Jan Golanszewskÿ, quintus Martinus Sadorský, sextus Thomislaus de Sadori. — Rotha:

Taco nam pomoʃzy bog yʃwonti +
jaco to ʃwacczimi Jaco ʃgyacuʃʃze
wego domu ne wy yano yne
wʃzonto kana Slawfkowy zatrzy
grzywnÿ anÿ Szedmÿ grzywen anÿ tego wʃzitka ma.