Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 17
Martinus de Chobenicz ducit testes contra Gnewomirum: primus Mathias Watta, secundus Dobeslaus Godzeszefsky, tercius Blos, quartus Petrus Duchalimsky, quintus Wo{y}tko Parzenczefsky, sextus Vincencius Gastkulka. — Rotha:

Taco etc. iʃz to ʃwacimi iʃz gnewo
mir ne ʃaʃzwal marcina [o teg] aʃz tzri
lata mynøla o ten kon