Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1401 Pisarz: 11 Numer roty: 169
Testes. Nota testes, quos ducit Jaszko Dupeywsky contra dominam Jaczkowam: primus Wenczenecz Strczelenskÿ, secundus Wlodag Dombrowskÿ, tercius Macczek Pachlerzewsky, quartus Sczedrzicus Sczedrzicowsky, quintus Mathias Graboywecz, sextus Jacusz Rogalinský. — Rotha:

Thaco mý pomoʃzy bog y ʃwonti +
Jaco to ʃwacczø Jaco Jaczczeg nem(y)al pol Szowiný te dzedzyny wʃaʃtawe
any iego ʃzona po Jego ʃmerczÿ
trzy latta wponczy grzywen