Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1401 Pisarz: 11 Numer roty: 168
Testes. Nota testes, quos ducit dominus Nicolaus Baran, vicarius Poznaniensis ecclesie, contra Zemlinskym, omnes qui ibi ius aliquod dinoscuntur habere: primus Poytreg Oleyszský, secundus Jan Brodniczsky, tercius Wisszach Chalewsky, quartus Andreas Graboynowsky, quintus Thomislaus Mancziczsky, sextus Michael Gamen. —

Thaco my pomoʃzy bog yʃwonti + (Jaco) (to) (ʃwacczø)
jaco [kxancz] micolae ma czwartø
czanʃcz wydzelona wʃzemlina [.]
dzedzine