Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 11 Numer roty: 166
Pacossius de Olsza producit testes contra dominam Przechnam de Olsza: primus Przemil de Rogaczovo, Florianus Marcowský, Jacussius Strzeszkowský, Przeczskaus (!) de Bagrowo, Paulus Oczoszna de Oczoszna, Petrus Szadora de Zadorý. — Rota:

Jaco to ʃwatczmÿ iaco pacoʃʃz ne
beʃza naʃtaʃzkow [dom] (dwror) ʃwimÿ
pomoczniký any iego ʃzonÿ
ranil