Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 11 Numer roty: 163
Norinbergowa cum Kobil. Nos superius scripti taliter indicavimus inter dominam Norinbergowa civissam de Costan parte ex una et Koblonem de Drzeczkowo, ita, quod domina dicta sola cum aliis qnatuor civibus, qui ius civile habent, iuramento debet ante crucem comprobare dictam pecuniam — — — Rotha:

Thaco mÿ pomoʃzy bog yʃwonti +
jaco ʃczom dobila na koblu ʃwich
owecz tich mam ʃckodø [ia] jaco
ʃczÿrze ydwadzeczʃcze grzywen ... Jaco to ʃwacczø