Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 11 Numer roty: 161
Testes. Notha testes, quos ducit Derslaus Gelenczewsky erga Machnam de Malewo: primus Janusz Baranowskÿ, secundus Stoyslaw Jaroslawskÿ, tercius Philippus Jaroslawskÿ, quartus Martinus Geligowský, quintus Dobignewus Tranbinsky, sextus Poyttreck Poytrowskÿ. — :

Taco my pomoʃzy bog yʃwonti + Jaco to
ʃwacczimÿ Jaco dzirʃzeg ne wkupo
wal wmargorza[thi]czine zapuʃtÿ