Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 11 Numer roty: 160
Testes. Item Przibislaus Poyttrowskÿ hos testes ducit erga Nicolaum kmethonem et ortulanum de Szoldra: primus Szandzywogius Chwalenczský, secundus Mathias Borowskÿ, tercius Nicolaus Czartek, quartus Michael Gampno, quintus Petrus Grzibenskÿ, sextus Derslaus Gelenczewskÿ. — Rotha:

Jaco to ʃwacczimi ʃczo ionl przibi
ʃlaw micolae to gy ionl iʃz czinil
iego ludzim gwald y yego poczont
kem ranyl yego ludze