Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 16
Testes, quos ducere debet Budziwoy contra Johannem de Belewo: Michael Jaroslafski, secundus Micolay Jaroslafski, tercius Janusz Oszeczki, quartus S{t}oslaw Jaroslafski, quintus Janek Podzreczki, sextus Gywan Podzreczki.

Taco etc. iʃz to ʃwaczymi {iʃz} [czo] Jan czaøzal
ʃwem Szdirzanu Budziwowich parobki

Item Johannes contra eundem: primus Adam Bilantha, secundus Symon Grunofsky, tercius Jacobus Bilanta, quartus Niclasz de Czacz, quintus Janusz Paszirbiczki, sextus Petrus Szyacofsky.