Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 11 Numer roty: 154
Testes. Item testes, quos ducit Petrassius Chocziczskÿ contra dominam Prechnam uxorem Nicolai: primus Pasko Gogolewskÿ, secundus Martinus de Jaraczewo, qui ipsum ambo interrogaverunt, utrum vellet vendere, tercius Swzebor de Colnicze, sed nominavit, quod esset sibi compater, que ambos recepit, quartus Gardosz de Lobes, quintus Czeley de ibidem, sextus Nicolaus de Osszek eciam [ipsius] {suus} compater. — Rotha.

... Thaco my pomoʃzy bog y ʃwonti +
Jacoʃmÿ pytale przechnÿ y ieʃt przy
wolila ʃwø dobrø wolø Choczicze
przedacz, agyndze ʃwe wano wzonla
Oprawono