Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 11 Numer roty: 151
Rotha preconsulis in Costan et iurat Grot, civis de Sytauia:

Taco mÿ pomoʃzy bog y ʃwanti
+ [Jaco mÿ Ramʃz taco wele]
[ʃwonl trzidzeczʃcze zlotich apoʃta
wecz Camch a poncz grzywen] aza
moʃtrzali [a zadla] czʃo my ʃze koly ʃchkody ʃtalo to
myʃze ot Ramʃza [dzalo] Stalo