Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1434 Pisarz: 25 Numer roty: 1484
Testes. Item dominus Borko Grizinensis ducit testes erga dominum Nicolaum Jurcowsky cum fratribus: primus Jacussius Babynsky, secundus Stanislaus de Czoszny, tercius Janek Wowak senior de Nowa Civitate, quartus Zemek Przilepskÿ, quintus Bernhardus, qui est aput Chorinsky, sextus Michael Cromnowo — Rotha:

Tako czym pomoʃzÿ bog yʃwan
thy krzyʃz Jako tho ʃwathczymÿ
Iʃzye przyethtÿm nÿʃzmÿ poʃwanÿ
trzy lÿatha Jacoʃzmÿ nÿe powÿ
ʃchali pogrodek vpuʃtow ÿ
ʃtawÿdl