Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1434 Pisarz: 25 Numer roty: 1479
. Testes. Item testes ducit dominus Johannes Dampsky erga Nicolaum de Gorka: primus Martinus Strzeben, secundus Johannes [de] Paschow, tercius Wýssotha de Bogudzicze, quartus Johannes Gorzuchow, quintus Barthosius de Glamischowo, sextus Petrus Orubÿcz. Terminus secundum ius. — Rotha:

Tako nam pomozi bog ÿʃwathy
krzyʃz Jako tho ʃwathczimý Jako
pan Mykolaÿ Gorzeczʃky wʃząl
[dweʃcze grzÿwen] trzyʃta grzywen
poʃʃagu [ʃz] ʃzwą zoną Doroth
ca ... Dampʃkyego
kthorych trzechʃed grzywen
yedno ʃto poʃzual