Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1434 Pisarz: 25 Numer roty: 1472
Dominici testes. Item nobilis Dominicus de Wylkowo ducit testes nobiles erga nobiles Michaelem et Nicolaum de Ranczsko: primus Nicolaus Lanczsky, secundus Johannes Lanczsky, tercius Johannes de Camyenecz, quartus Johannes Wambyewsky, quintus Nicolaus Bloczsky, sextus Nicolaus Granowsky. Terminus iuxta ius. — Rotha:

Thako nan bomoʃzy bog ... +
Jako tho ʃzwaczymy Iʃzeʃzmÿ przy
tem bily gdy Domyenyk Sprawa
dan myaʃto potkomorzego nagranycze
myedzy parzenczewem amyedzy Rancz
kem Tedy gy Michal amycolaÿ
proʃzno puʃczyly awʃtampyly na
potkomorzego vyyawʃchyʃze Sprawa
przyyaczelʃky amyʃzmÿ przy tem
bily.