Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 11 Numer roty: 147
Henniek Thworzyanskÿ ducit hos testes contra dominam Potenciam de Morawczewo: primus Laurencius Ockelský, secundus Kunad Ossonka, tercius Bernhardus Grunowskÿ, quartus Chorangwicze Lasczinský, quintus Jacub Bilanta, sextus Marczin Pudliszkowskÿ. — Rotha:

Taco mÿ pomoʃzy bog y ʃwonti +
Jaco to ʃwacczø Jaco potencia [rz]
ronczila Jandrzichowÿ za ʃwon
czotkø za wiczlene dzedzinÿ mo
rawczewo atego mu ne vczinila
a otho ʃtradze ʃzedmp Grzÿwen