Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1466
Item Adam erga dominum Nicolaum Schubinensem habet iurare in terminis particularibus iuxta ius. — Rotha:

Thako etc. Jakom nyewʃzanl czynʃchu
... anÿ [Sch] zytha wymloczyl Thako
dobrego Jako dwadzeʃchcza grzywyen
Ale czom bral albo mloczyl thom
bral wʃwey prawey otczyʃznye