Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1465
Testes. Item nobilis Henricus Nyaleczsky ducit testes erga dominum Abraham Kyeblowsky: primus dominus Henricus Kothwicz, de Golynicza, secundus Bernhardus Cargowsky, tercius Schyban Trach de Ogrody, quartus Casper olim Jaroslawsky, quintus Johannes olim Kolsky, sextus Nikel Cargowsky. — Rotha:

Tako nam pomozy bog ...
Jako tho ʃwathczymi Iʃz ten liʃth
czʃʃogy pan Abram kyeblowʃky
narzekl ... then
yeʃt ʃprawnÿ ypan Abram mv gý
wydal yʃzy(e)go wolą wyʃzedl