Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1462
Item dominus Sigismundus de Zelanczino in terminis particularibus peremptorie erga Petrum Trang de Rathaÿe iuxta ius iurabit sic. — Rotha:

Tako mý pomozy bog etc. Jako czoʃʃo
wʃząnl ʃluga moý then kanʃchyk
Nazaląnczinýe then wʃzanl Na
mem Naprawem aon rambyl trzy
wyʃznýe rodzaýne wʃzagaýnem
zabuʃcze