Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1459
Item domini decreverunt, quod dominus Johannes de Xansch in terminis particularibus peremptorie Barthosium hodie statuere habet erga kmethones Andream et Johannem de Brozscownye, qui iurare habet. — Rotha:

Tako etc. Jako czom zayąl oʃmąro
konÿ kmothowyczem ...
... thym zayąl namego pana
dzedzyne weʃzkodze wproʃze