Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1456
Testes. Item domina Hedwigis et Schyman de Rogaczewo ducit testes erga Haskam kmethonissam et pueros de Wyscocz et erga dominum Petrum Bnynsky: primus Albertus Golegewsky, secundus Nicolaus Zymlinsky, tercius Johannes Wlostowsky, quartus Nicolaus Chwalcowsky, quintus Johannes Wnanczsky, sextus Johannes Kolaczschcowsky. — Rotha iuramenti testibus:

Tako nam pomozy bog etc. Jako tho
ʃwathczimy Jako ʃtarʃy Marczin panýey
zydowczyney Manʃza Haʃzczynego [yo]
yothcza gyey dzathek kaʃznya gey ny
zabyl any ʃgey wolą any ʃzgey do
mv wygyal any ʃza wgeý dom wrocz
yl (any) (wgey) (domv) (bÿl) kyedi gyą [ʃlachczyczy wpominal]
(panyczy) (obʃzÿlal)