Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1451
Item nobilis Nicolaus Kakolewskÿ debet iurare super proximos terminos particulares metseptimus sibi similibus, sua ipsius rota:

Tako Jemu pomoʃzy bog Iy ʃwanthy
krzyʃz Jakom nÿeranyl Sczepana
kmecza [Szeʃ] Szgranowa ʃzamo
wthor ʃtako dobrim Jacom ʃzam anim
mu dzyeʃzÿanczy [ran] ran dal gwal
townye nagego pana dzyedzynye