Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 11 Numer roty: 145
Testes, quos ducit Wisszach Tarnowskÿ contra Johannem Jarognewskÿ: primus testis Wisszach Chalewsky, secundus Poytreg Grzibensky, tercius Janusz Wandricz, quartus Szygard Grabonowsky, quintus Poytreg Graboynowsky, sextus Poytr Szadora. — Rotha:

Taco my pomoʃzy bog y ʃwonti +
jaco to ʃwacczø iʃz wiʃʃzach ne
vordrowal na Januʃʃza Sbegow