Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1448
Rotha. Testes ita:

Tako mý etc. Jako tho ʃwathczą
Jako kochman Januʃch wydal
zapyąncz grzywen poʃzpolythych
ʃchukna Opatom pyrwim ythe
mv yconuentowy yego lokczem
mÿerzonego ypoʃtawi ku vzyth
kom opatom yconventowi