Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1444
Item generosa domina Anna Granowska in terminis particularibus peremptorie iurare habet erga Sandiwogium Thomisky. — Rotha:

Thakomy etc. Jako moy czelnyk new
ʃzanl przeʃzdzancznye Sandzywogewy
dwv czwyerthnv [o(w)ʃʃza owʃcha] ofʃza
vyego kmyothowycza ale mv ge dal
dobrowolnye wecz[l]le