Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1443
Item nobilis Jurga Jarognewsky in terminis particularibus peremptorie erga Corczbog Petrum habet iurare. — Rotha:

Thakomy pomoʃzy bog etc. Jako czʃʃo
ma Czelacz zaÿąla Trzy kopy Scotha
ypolkopy Cony Naguʃdzynye
Thy zayąly namem naprawem