Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1440
Testes. Item nobilis Czema de Jezerzicze ducit testes erga nobilem Barthossium de Ossek: primus Johannes Pÿegxinskÿ, secundus Nicolaus Domarathskÿ, tercius Andreas de Pyanowicze, quartus Jacussius Pocrziwniczsky, quintus Mathias Kothoweczsky, sextus Paulus Pawlowsky. — — — Rotha:

Tako nam pomozi bog etc. Jako
tho ʃwathczimÿ Jaco czʃʃo rąm
bil pan Czema tho rambÿl
naʃzwem naJezerziczach agwa
ltem nyerambýl graniczÿ nye
wadno .