Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1439
Jurkowo. Item solus Nicolaus Jurkowsky habet iurare erga eandem dominam Thomyslawam secundum ius. Rotha:

Thakomy etc. Jako czom wʃzanl
dwoye konÿ y woʃz yʃchekyrką thym
wʃzanl wʃzwem prawem zapuʃzcze
naoʃʃchecza an my rambyl