Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1438
Jurkowo. Item domina Katherina Jurkowska in terminis particularibus peremptorie secundum ius erga dominam Thomislawam de Jezerzycze iurare habet. — Rotha:

Thakomy pomoʃzy bog etc. Jako
czom wʃzanla dwoye konÿ ywoʃz
Ikoʃʃzą Thom wʃanla naʃzwey pra
wey lancze Naiurkowye an mÿ ʃchecze