Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1437
Jezerzicze. Item domina Thomyslawa Jezerska in terminis particularibus peremptorie iuxta ius erga dominam Katherinam Jurkowska iurare habet. — Rotha:

Thakomy pomoʃzy bog etc. Jako
Cczom byla wʃzanla Czworo konÿ
Iwoʃz wthem zayeʃzdze wzapuʃzcze
Gdze Oberman zapowyedzal wku
powacz obyema Sztronoma thym
wʃzanla wthem zayeʃzdze (w) (mem) (praw
em)
(naJezerzicach) ... Jako czʃʃo pan wʃząl czworo conÿ etc.
... thÿ[m] (namem) (na
) (prawem) ((w)) zapu
ʃcze wʃzagayo
nem nayeze
rziczach ...


Item eadem domina iurabit erga eandem dominatu secundum primam rotham.