Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1434
Item nobilis dominus Johannes Golias in terminis particularibus proximis peremptorie erga Mathiam Brodniczskÿ secundum formam iuris habet iurare. — Rotha:

Tako mÿ etc. Jakom doʃchÿcz wczÿ
nÿl pannye barbarze ʃcheʃtrze
pana Maczkoweÿ y proʃzną

puʃczyla zaplathÿ