Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1432
Jurga. Item Jurga Jarognewsky in terminis particularibus proximis peremptorie erga Petrum Corczbog de Trzabÿaw secundum ius sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ etc. Jako czʃzo zayąnlą czelacz
moýa trzy koppi Scotha tha zaÿąnla na
mem