Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1429
Brodnicza. Item Andreas Brodniczsky in terminis particularibus proximis peremptorie iurare habet erga Johannem Goliasch. — Rotha:

Tako mý etc. Jako tha karczma czʃʃą
nanýeý ʃchedzý maczek przybyʃʃewicz
budowana mýmo trzy latha ydruge trzy
latha ydobrowolneʃzmą wydzerʃzal