Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1428
Brodnicza. Item idem iurabit erga eundem Andream in terminis particularibus peremptorie. — Rotha:

Tako mý pomozy bog etc. Jacom nýeza
bil Jandrzegewi brodniczkemu ʃzwiný
ýconý tako dobrych Jako trzy grzywnÿ