Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1427
Brodnicza. Item dominus Johannes Golias erga dominum Andream Brodniczsky in terminis particularibus peremptorie iurare habet. — Rotha:

Tako mý pomozy bog etc. Jakom nyeran
czýl zapana Jana bloczeʃchewʃkego zalyʃt
ktorýʃzbý mýal obmawacz naoʃzmna
ʃczʃche grzywen