Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1426
Testes. Item dominus Johannes Pyleczsky ducit testes Gerdrudze de Costen: primus Nicolaus Studzensky, secundus Mathias Wilcowygsky, tercius Gnewomirus de [Grodzysko] Grodzysczsko, quartus Nicolaus Nyeninsky, quintus Vincencius Nyenynsky, sextus Thomek Wekowsky. — Rotha:

Tako nam pomozi bog etc. Jako pan Jan
Pyleczský wczaʃʃ ywgodzyna oten dom po
ʃwal Nyedadzaczy. Trzech lath wydzy
Rʃzecz Panýeý Gerdrudze ...