Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1425
ltem Troýanus de Russecz ducit testes erga Dobrogostium de Russecz: primus Nicolaus Swekothsky dictus Zygka, secundus Petrus Swekothsky filius Nicolai, tercius Albertus de Grabowecz filius Czaslai, quartus Albertus de ibidem filius Wyrzbanthczycz, quintus Johannes Wydzerzewsky, sextus Wlodek Glyneczsky. — — — Rotha:

Tako nam pomozý bog etc. Jʃzetho ʃwathcz<..>
my Iʃze troyan ... nyegaban ode
trzydzeʃczy lath yothtrzech (lath) o Othcza dobro<..>goʃtowego Sandzywogýa othą glowa
czʃzo thu nanýn (oną) zalowal [goʃt...]