Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1424
Testes Margarethe. Item nobilis domina Margaretha Sÿrakowska ducit testes erga Sandiwogium Schurkowskÿ: primus Nicolaus Domarathskÿ, secundus Opacz Domarathskÿ, tercius Nicolaus Gorczskÿ, quartus Sthephanus Blonskÿ, quintus Schÿban de Coczugÿ, sextus Michael Scorzewskÿ. — — — Rotha:

Tako nam pomoʃzÿ bog ÿ ʃzwathÿ
krziʃz Jako tho ʃwathczimÿ, ÿʃze pan
Staniʃlaw Schurkowʃkÿ . ʃzaʃtawÿl
Schubą (thobolą) Deką Srzebrem oprawonø
wedwu dzeʃtu grzÿwen ÿ weczthÿrzech
pane margorzacze Sÿrakowʃkÿe,
a[le](nÿ) thy[.](ch) rzeczÿ [ne]ʃchowala othnego
pobrawʃchÿ thedÿ kÿedÿ zabith,
ale ÿeý [thy](thÿ) zaʃtawÿl