Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1432 Pisarz: 25 Numer roty: 1422
Testes Anne. Item domina Anna Raconÿewska ducit testes erga strennuum virum dominum Theodricum de Schekowa: primus Ramsch Smÿgelskÿ, secundus Bogussius Trach, olim de Parwo Buccowecz, tercius Pelka in scoltecia, qui residet in Radonýrz, quartus Gÿwan de Jaroslawký, quintus Nicolaus Popowskÿ, sextus Baltizar de Dzbarzewo. Terminus primus secundum ius in Costen. — Rotha:

Tako nam pomozi bog etc. +
Jako tho ʃwathcziný Ize pan
Dzetrzych wʃząl paneÿ Anne
wpolowiczÿ lubyecowa wgeÿ
wanÿe czinʃchow Szyeʃzor zÿth
mÿ Dobythÿkÿ gÿmÿenÿm
vzythkÿ tako wele yako trzÿ
ʃta grzÿwen ytho ʃwathczinÿ.