Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 24 Numer roty: 1421
Item nobilis Thomislaus de Sgyrzice peremptorie iurabit erga nobilem Wscheborium in proximis terminis particularibus in Costen celebrandis. — Rotha:

Taco my pomoz bog + Jaco
wten czaʃch kedým myal ʃwath
ky wodzycz zawicze yaco dziʃch
eyʃchey dati przecziw wʃche
borowy tedm byl prawa
nyemocza nyemoczen othboga
ʃlozonya