Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 24 Numer roty: 1420
Testes Sigismundi. Item nobilis Sigismundus Scrobischewski ducit testes erga nobilem Mathiam de Brodnicza: primus Michael Scholdrsky, secundus Nicolaus Pyotrowsky, tercius Schobek Sząleský, quartus Jacusius Szitoweczsky, quintus Makars Brzeschniczsky, sextus Adem Ostroweczsky. — Rota:

Taco gym pomoʃz bog +. Jaco
to ʃwacza, Iʃze maczek Brodnicz
ʃky Szonya ʃwą Margorzatha
Szygmuntha Scrobyʃchewʃkego
ʃzrakoyemʃtwa othpana Jana
Goliaʃcha nyewiprawil aný
drugych pyenądzy ʃliʃtem
wiprawnym namaczku nyew
ʃzal