Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 24 Numer roty: 1419
Item domina Anna de Chelcowo in terminis particularibus proximis erga nobiles Andream Boya(n)sky et Petrum advocatum cum Gywan Carnynski. — Rotha:

Tako mÿ etc. Jaco czʃʃo yandrzeÿ
boya(nʃ])(ky) apyotr foýth kone namem
w[a](e)ne wchelcowe ʃzaʃtalÿ tým ÿa
conÿe kupyla vnÿkla vmyego
dzewerza ... yaco tho
ʃwathczo ...