Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 24 Numer roty: 1418
Testes. Item Hanczel Gorzensky ducit testes erga strennuum Borkonem de Osseczno: primus Maczek in Sczodrowo, secundus Derslaus de Kakolewo, tercius Andrzich de Karchowo, quartus Derslaus Podrzeczský, quintus Johannes de Wiczaszkowsky, sextus Petrus Szekirka de Grunowo. — Rota:

Taco gym pomoz bog + Jaco to ʃwacza
Jaco hanczel Gorzenʃky nerabyl napana
borkowey dzedzyne ʃwerczyno gwalto
wne wleʃze ale czo rabyl to rabyl naʃwem
naprawem etc.