Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 24 Numer roty: 1416
Testes. Item nobilis Nicolaus de Jaroslawky ducit testes erga nobilem Stoyslaum de ibidem: primus Thomislaus Olesky, secundus Johannes olim de Bukownycza, nunc in Olsze, {tercius} Wlodak de Olsze, [qui de facto isto sciunt], quartus Nicolaus de Olsze, quintus Przibek de Olsze, sextus Nicolaus olim de Bukownicza, nunc in Kxagynký, qui omnes de facto sciunt. — Rotha:

Taco nąm pomoz bog etc. Jaco otem
wemy Jaco yʃze Miczkową kaʃzną
nepokradzono Stoyʃlaowich owecz
anýgaʃzy tako wele Jaco cztyrzi grzyw
ny any tego wzithku mą