Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 24 Numer roty: 1415
ltem nobilis Andreas de Brodnicza iurabit peremptorie ad proximos terminos etc. erga dominum Johannem de Blazesewo pro caldare. — Rota:

Jaco pan Jan bloczeʃewʃky ʃkazil[i] mý
koczel taco dobry yaco dwe grziwne anygdi mygo nechczal wroczicz