Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 24 Numer roty: 1412
Wyssak cum Sigismundo. Item nobilis Sigismundus Scrobischewský peremptorie iurare debet in terminis particularibus proximis erga nobilem Wischaconem de Jaschcowo sub rota tali. — Rotha:

Taco my pomoz bog etc. Jacom czom
wzal Coʃza paʃkowy kmothowiczu
Szyaʃchcowa tom wʃzal wmey prawey lącze