Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 23 Numer roty: 1411
Item Nicolaus Mýcoszewski ducit testes erga Nicolaum Colaczek de Grabÿonowo: primus Derslaus Lanczski, secundus Thomislaus Senski, tercius Pelka Grzibenski, quartus Pasco Borowski, quintus Mathias Borowski, sextus Jaroslaus Tarnowski. — Rota:

Jaco micolaÿ micoʃzewʃki nedzer
zÿ ginʃze cząʃczÿ wmÿcoʃzewiczech
gedno tą czʃʃo nanv liʃt vʃdawny
omawa ʃtaroʃczÿn