Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 22 Numer roty: 1408
Generosa domina Hanka Thomislai uxor heredis de Podrzecze ducit testes erga nobilem Johannem heredem de ibidem: primus Michael Grabÿonowsky, secundus Johannes Wilconskÿ, tercius Petrasius Grzÿbyenskÿ, quartus Johannes Zgÿrza, quintus Jaszek Grabÿonowskÿ, sextus Wanczslaw Zadorskÿ. — Rotha:

Jaco tho ʃwatcza Jaco tho ʃzedliʃco
ÿdomowʃtwo ÿeʃt pana ÿtamo ge
e mąʃz ot vmarl