Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 22 Numer roty: 1407
Item nobilis Nicolaus heres de Gorzasdovicze cum fratribus suis vel eius, videlicet Andrea et Nicolao, ducit testes erga nobilem Grzimkonem: primus Nÿemÿerza Comorskÿ Johannis filius, secundus Gnevimir Goszorowskÿ, tercius Albertus Ganszorowskÿ, quartus eciam Ganszorowskÿ, quintus Otha eciam Ganszorowskÿ, sextus Pacoslaus Grodzeczskÿ etc. — Rota:

Jaco tho ʃwathcza yʃze Goraʃdow
czÿ ne wʃtavili ginne ʃwatka gedno tego czʃzo gÿ menilÿ ... wxang
ach zemʃkÿch ʃtoÿ