Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 22 Numer roty: 1406
Item Olbrach heres in Nechlod ducit testes erga nobilem Petrasium Szelewskÿ: primus Laurencius de Zlasczÿna, secundus Johannes Gosczeÿewskÿ, tercius Albertus Lasczÿnskÿ, quartus Petrasius Gorzeczskÿ, quintus Janusius Golasinskÿ, sextus Nikel Dzenczÿnskÿ. — Rota:

Jaco tho ʃwatcza ýʃz Olbracth
nechodʃkÿ ma ʃwe dzedzicztwo
pod krolem przet trzemi lathi pirzwe niʃzlÿ gÿ pyotraʃz ʃche
lewʃkÿ prawem gabal