Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1405
Testes Borconis. /Item// nobilis Borek ducit testes erga nobilem /J//aschkonem Kxanginsky: primus Zemek Przylepsky, secundus Michael Crompnowo, tercius Wyschek de P[a]{e}czynewicze, quartus Johannes de Lobsze, quintus Petrus de P[a]{e}czynowycze, sextus Johannes de Scudle. — Rotha:

Thako nam pomoʃzy bog yʃwanthy +
Iʃze Jaʃchek kxanginʃky byezal ʃzamoʃcho
ʃth napana Borkow ynagego ʃtriya dom gwaltem moczą yʃchekl drzwy (ÿ) panicza
vranil atam czo muʃchą doʃtalo to muʃchą
doʃtalo zayego poczathkem przythem
gwalcze